Vítejte na webu společnosti Handl s.r.o. | HANDL s.r.o. - Inženýrské a projekční činnosti, zajištění stavebního dozoru.

Vítejte na webu společnosti Handl s.r.o.

Firma HANDL s.r.o. je nezávislým subjektem hájící výlučně zájmy svých zákazníků - stavebníků a investorů. Dobrá spolupráce se zákazníkem je základním kamenem pro úspěch každého projektu. Firma byla založena a zapsána do obchodního rejstříku v roce 2006.

Naše firma zajišťuje komplexní činnost a poradenství v oblasti pozemních staveb. Předmětem naší nabídky je zejména inženýrská činnost v investiční výstavbě u jednotlivých  fází projektu a dozorová činnost v oblasti pozemních staveb. Obsahem činnosti je plnění výkonů obvyklých v průběhu přípravy, výstavby, uvádění do provozu i po celou dobu životnosti objektů investiční výstavby.

Naši činnost provádíme na základě patřičných oprávnění a plně v souladu s legislativními požadavky a požadavky zákazníka. Šetřete svůj čas i nervy a nechte za sebe jednat na úřadech profesionály. Z vlastní zkušenosti víme, že jednání s úřady se neobejde bez dlouhých průtahů.

Pro vaše představy nabízíme výpis těch nejběžnějších činností a inženýrských služeb:

 1. Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
  Zahrnuje činnosti vedoucí k vydání příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona 183/2006Sb. Součástí jsou také projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí a s příslušnými úřady.
 2. Stavební dozor
  při provádění staveb svépomocí dle Stavebního zákona 183/2006Sb. Stavebník je v tomto případě povinen zajistit stavební dozor odborně způsobilou osobou. Rozsah takto prováděných staveb je však zákonem omezen.
 3. Technický dozor investora
  často podceňovaná inženýrská činnost, která ušetří investorovi čas i peníze. Jedná se v podstatě o technickou kontrolu dodavatelů stavby, technický dozor se stává prostředníkem mezi dodavatelem a investorem.
 4. Zadavatelská činnost      
  Organizace a zajištění výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Ceny inženýrských činností :

Ceny nabízíme vždy individuálně a to výpočtem dle Sazebníku UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Zpracování cenové nabídky je samozřejmě bezplatné.

Ze všech uvedených činností má naše společnost soustředěny praktické zkušenosti, které využívá k jediné a soustavné činnosti jako „ Investorská a inženýrská kancelář“,  která přispívá k napomáhání řešení  investičních  záměru našich zákazníků. Tato činnost spočívá v provedení všech potřebných úkonů nutných ke zdárnému a ekonomicky  odpovídajícímu výsledku.

Představu o naší práci si uděláte při shlédnutí našich referencí.

Rychlý kontakt

HANDL, s.r.o.

Nabídka inženýrské a projekční činnosti. Zajištění stavebního dozoru.

Dvořákova 127/19, 682 01 Vyškov-Předměstí

Mobil: +420 603 491 260
Telefon: +420 530 506 168
E-mail: handl@vyskov.cz

Činnost   |   Reference   |   Oprávnění   |   Kontakt
Mapa stránek