Zadavatelská činnost | HANDL s.r.o. - Inženýrské a projekční činnosti, zajištění stavebního dozoru.

Zadavatelská činnost

(veřejné zakázky)

Organizace výběrového řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění .

Na základě uzavřené Mandátní smlouvy zabezpečujeme služby v rozsahu dle přání zákazníka.

Komplexní služba zahrnuje:

 • Poradenská činnost v oblasti zadávaní veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění
 • Zpracování předběžného oznámení v informačním systému a zajištění jeho zveřejnění
 • Zpracování oznámení zadávacího řízení, zpracování výzvy k podání nabídky
 • Zajištění provedení kontroly zadávací dokumentace stavby při zadání veřejné zakázky na stavební práce
 • Přijímání žádostí o účast
 • Zpracování zadávací dokumentace, včetně klasifikace veřejné zakázky dle CPV
 • Předání zadávací dokumentace zájemcům
 • Přijímání nabídek včetně vyhotovení všech potřebných dokumentů
 • Otevírání obálek s nabídkami včetně vyhotovení protokolu o otevírání obálek
 • Příprava čestných prohlášení členů (náhradníků) hodnotící komise, příprava rozhodnutí o jmenování člena (náhradníka) hodnotící komise, návrh jednacího řádu hodnotící komise
 • Vyhotovení podkladů pro hodnocení nabídek pro hodnotící komisi
 • Vyhotovení protokolů z jednání hodnotící komise
 • Vyhotovení závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Oznámení o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům
 • Spolupráce při uzavírání smlouvy s vybraným uchazečem
 • Zveřejnění výsledků zadávacího řízení v informačním systému
 • Zpracování zprávy zadavatele o průběhu zadání
 • Vyhotovení archivní dokumentace o průběhu zadání

Rychlý kontakt

HANDL, s.r.o.

Nabídka inženýrské a projekční činnosti. Zajištění stavebního dozoru.

Dvořákova 127/19, 682 01 Vyškov-Předměstí

Mobil: +420 603 491 260
Telefon: +420 530 506 168
E-mail: handl@vyskov.cz

Činnost   |   Reference   |   Oprávnění   |   Kontakt
Mapa stránek